átváltás akadálymentes nézetre
1. kép

Intézményi dokumentumok

Pedagógiai program és helyi tantervek

Pedagógiai Program (2020)

A pedagógia program 4. számú melléklete

Helyi tantervekNAT 2013NAT 2020
AJTP tanulásmódszertan   AJTP tanulásmódszertan
Angol nyelv   Angol nyelv AJTP
Angol nyelv NYEK
Első idegen nyelv 6-os
Első idegen nyelv angol 9-10.
Második idegen nyelv angol 9-10.
Állampolgári ismeretek   Állampolgári ismeretek 8.
Biolgóia   Biolgóia 7-10. hatosztályos
Biológia 9-10.
Biolgóia 9-10. tagozat
Digitális kultúra Informatika Digitális kultúra 7-8.
Digitális kultúra 9-10.
Digitális kultúra 9-11. (felnőttoktatás)
Digitális kultúra 9.AJTP
Digitális kultúra 9.NYEK
Ének-zene   Ének-zene 7-8.
Ének-zene 9-10.
Etika Etika 11.  
Fizika   Fizika 7-8.
Fizika 9-10.
Fizika 9-10. Tagozat
Földrajz   Földrajz 7-10.
Francia nyelv   Francia nyelv (2. idegen nyelv)
Kémia   Kémia 7-10. (hatosztályos)
Kémia 9-10. Tagozat
Kémia 9-10.
Kémia 9-10. (biológia tagozatnak)
Magyar nyelv és irodalom   Irodalom 7-8.
Irodalom 9-12.
Magyar nyelv 7-8.
Magyar nyelv 7. (felzárkóztatás és tehetséggondozás)
Magyar nyelv 8. (felzárkóztatás és tehetséggondozás)
Magyar nyelv 9-12.
Magyar nyelv és irodalom 9. (felzárkóztatás )
Magyar nyelv és irodalom NYEK/AJTP
Matematika   Matematika 7-8. (4 órás)
Matematika 7-8. (hatos,speciális,6 órás)
Matematika 9-10. (3 órás)
Matematika 9-10. (4 órás)
Matematika 9. (AJTP, 5 órás)
Matematika 11-12. (3 órás)
Speciális matematika (Fekete)
Speciális matematika (Piros)
Német nyelv   Német nyelv 7-12. (1. idegen nyelv)
Német nylev (2. idegen nyelv)
Német nyelv 9. NYEK
Német nyelv NYEK
Orosz nyelv   Orosz nyelv
Technika és tervezés   Technika és tervezés 7.
Testnevelés   Testnevelés 7-8.
Testnevelés 9-12.
Történelem   Történelem 7.
Történelem 9-10.
Történelem 9-10. (orientáció)
Vizuális kultúra   Vizuális kultúra

Különös közzétételi lista

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A beiratkozásra meghatározott idő

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Az érettségi vizsgák átlageredményei

Munkatervek DK

Telephelyi jelentés - 10. évfolyam : 4 évfolyamos gimnázium

Telephelyi jelentés - 8. évfolyam : 6 évfolyamos gimnázium

Telephelyi jelentés - 10. évfolyam : 6 évfolyamos gimnázium

Telephelyi jelentés - Tanulási környezet

Telephelyi jelentés - Összefoglalás


A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

Alkategóriák