Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos Labor

   
Nyitólap

2012. januárjában kiírásra került a TÁMOP 3.1.3 –11/2 – 2012 számú, A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban című pályázat (Öveges Program).

A pályázat célja kettős volt:
1. Modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő fizika/kémia/biológia/földrajz szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium kialakítása, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni.
2. A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása.

A projekt tartalma
1. Egy modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő laboratóriumot hoztunk létre, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni. A laboratórium 2 szaktanterme mellett egy előkészítő helyiség, vegyszerraktár, tanári szoba és várakozó helyiség is kialakításra került.

2. A projekt részeként fejleszthettük iskolánk eszközparkját:
- A 36 fő befogadására alkalmas labor bútorzatának beszerzésével.
- A labor működéséhez elengedhetetlenül szükséges fogyóeszközök és demonstrációs eszközök beszerzésével.
- A labor olyan modern, infó-kommunikációs technológiával való felszerelésével, melyek hozzájárulnak a foglalkozások, kísérletek elektronikus dokumentálásához.

3. A pályázatban vállaltuk 10 rendezvény lebonyolítását, amelyek célja a szakmai ismeretek propagálása, jó gyakorlatok átadása, a megszerzett kompetenciák széles körű publikálása, a természettudományos oktatás színvonalának növelése.

4. Megszerkesztettünk a tanulói munka irányításához, a megfigyelések, mérési adatok rögzítéséhez szükséges 24 db tanulói munkafüzetet, valamint 24 db szaktanári segédletet.

5. A program során három képzés típus megszervezésére került sor, amelyeken iskolánk és a projektbe bevont partnerintézmények pedagógusai is szép számmal vettek részt.

6. Együttműködési megállapodást kötöttünk 6 miskolci és 9 vidéki alapfokú nevelési – oktatási intézménnyel (partnerintézmények) és vállaltuk a projekt ideje alatt az általuk megadott természettudományos tanórák megvalósítását a laboratóriumban.

A projekt fő állomásai
2012. április: Miskolc Megyei Jogú Város beadja a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0060 számú „Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos Laboratórium létrehozása” című pályázatot
2012. október az önkormányzat elnyeri a pályázatot
2013. május 1. A pályázat megvalósítási szakaszba lép
2013. november: A kiviteli tervek elkészülése
2014. január: Elindulnak a közbeszerzések
2014. április – május - június: A képzések lebonyolítása
2014. május: Elkezdődik az építkezés
2014. június-augusztus: Tananyagfejlesztés, a munkafüzetek és tanári segédanyagok megírása
2014. szeptembertől folyamatosan havonta 1 rendezvény
2014. októbertől: eszközök átvétele
2014. november: a bútorzat beszerelése és a kivitelezés befejezése
2015. január 16. műszaki átadás
2015. január 20. ünnepélyes laborátadás
2015. január 20-tól folyamatosan az indikátorórák teljesítése, kísérletek digitalizálása
2015. április 30. a megvalósítási szakasz vége, a projekt a fenntartási időszakba lép és 2019. október 31-ig működik.

Észrevételek a projektről
„A természettudományos tantárgyak tanítása során alapvetően fontos a tapasztalatszerzés. Ennek egyik lehetséges eszköze a tanári demonstráció, illetve a tanulói kísérletek és mérések végzése. A természettudományok kísérleti jellegét csak akkor értik meg a tanulók, ha maguk is látnak és főleg, ha maguk is végeznek kísérleteket és méréseket. Természetesen a korszerű kísérleti eszközök segítségével végzett oktatás (amelynél a tanulók látják a kapcsolatot a korszerű technikával), gyakorlati feladatok megoldásával kombinálva rendkívül hatékony és érdekes.” (Részlet a Megvalósíthatósági Tanulmányból)

A projekt legnagyobb jelentősége a tanulókra gyakorolt hatásában van. Örömmel tölt el minden pedagógust, ha látja diákjai rácsodálkozását egy-egy dologra, igyekezetüket, hogy ők szeretnék elvégezni az adott kísérletet. Jó nézni, ahogy egyre ügyesebbek, magabiztosabbak lesznek a laboratóriumi munka során. Észrevétlenül keltjük fel a tanulók érdeklődését, a tankönyv ismeretanyagának szemléletes bemutatásával. A diákok rájönnek, hogy nem csak elméletben, tankönyvekből bemagolva lehet elképzelni a természet reakcióit, hanem számos példa segítségével életre is lehet kelteni az elméleteket.
Erre hívta fel a figyelmet Öveges professzor is, olyan egyszerű és olyan közérthető módon, hogy azt mindenki megértette, és mindenki szeretettel fogadta sajátjául. "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra." (Öveges József)

A Földes Ferenc Gimnázium évtizedek óta híres az eredményes természettudományos oktatásáról. Úgy gondolom, intézményünk méltó hely ehhez a projekthez és Öveges Professzor emlékéhez.
2023. február 1. SzerdaCopyright © 2015 - 2023  FFG.   ::    ::   design by donczi