átváltás akadálymentes nézetre
1. kép

Földes Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület bemutatása

A Földes Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesülete 1998-ban alakult, közhasznú szervezetként. Az egyesület vezetőségi tagjai: elnök: Dióssi Erika, elnök helyettes Murinkó István, vezetőségi tag: Veres Pál.

Az egyesület működésének célja, hogy a gimnázium diákjait felkészítse a korosztályos középiskolai versenyekre, illetve megszervezze a diákok délutáni sport- és szabadidős tevékenységét. Iskolánkkal együttműködési megállapodást kötve végezzük tevékenységünket, így a mindennapos testmozgás biztosításából is kivesszük a részünket, hiszen a szakosztályainkban sportoló diákok „kiválthatnak” két testnevelési órát.
Nyolc szakosztályt működtetünk, többségében fiú és leány sportcsoportokkal (kosárlabda fiú-lány, kézilabda fiú-lány, fiú labdarúgás, lány- fiú röplabda, lány és fiú torna, és természetjáró). A sportcsoportokat felkészült testnevelő- edző kollégák vezetik, jelképes edzői díjért. Ennek fejében heti két edzés, és a korcsoportok versenyeztetését, a tanulók versenyekre kísérését (hétvégén is) vállalják.

Az egyesület működési költségeit az egyesületi tagdíjakból, pályázatokból, és a felajánlott adó 1%-ból biztosítjuk. Az egyesület tagságát a gimnáziumba járó tanulóink adják, a belépés önkéntes, az éves tagdíj 3000 Ft (havi 300 Ft). A tagdíjak összegét teljes egészében a szakosztályaink működtetésére (sportmezek vásárlása, a versenyekre történő utazási, étkezési költségek biztosítására), a sporteszközök vásárlására, pótlására, korszerű sportszerek beszerzésére, szabadidős sporteszközök (asztalitenisz ütők, tollaslabdaütők) pótlására fordítjuk. A megvásárolt sporteszközöket a tanórákon is használjuk, így minden tanulónak tudunk, jó minőségű és mennyiségű labdát, és egyéb testnevelés órán is használt sportszert biztosítani.

A tagdíjak felhasználásáról minden osztályban az év elején tájékoztatást adnak a testnevelők, valamint az igazgató úr a közös évfolyamszülői értekezleteken is. Valamint törvény által előírt kötelességünk évente közgyűlésen - küldöttgyűlésen beszámolni az egyesület munkájáról osztályokból delegált küldötteknek. A diáksport egyesülettel kapcsolatos adminisztrációt (könyvelés, bevallás, stb) könyvelő végzi, a pénzügyi elszámolás felügyeletét is ő látja el.
Munkánk eredményeképpen az elmúlt tanévben is számos országos és megyei sikert értünk el. Leány kosárlabda csapatunk évről-évre bekerül az országos diákolimpia döntőjébe (2013-ban 4. helyen végeztek), de atlétika, sí, és sakk, tájfutás sportágakban is országos sikereket értünk el. Valamennyi labdajátékban csapatunk megyei döntős volt. A csapat sportágak mellett, az egyéni versenyzőink is (úszás, triatlon, atlétika) szép sikereket értek el. Az iskolánkat képviselő csapatok és egyéni versenyzők utazási és étkezési költségeit az egyesületünk finanszírozza.

A diákjainkat III. korcsoporttól a VI. korcsoportig minden korosztályban számos sportágban versenyeztetjük. Azokban a sportágakban, melyekből nincs szakosztályunk, a testnevelési órákon, illetve délutáni külön foglalkozásokon készítjük fel az adott versenyre.
Egyesületünk a színvonalas működtetés érdekében, évek óta igyekszik a lehetséges pályázati forrásokat kihasználni, hogy a tehetséges sportoló diákok versenyeztetését, utaztatását támogatni tudjuk. Igyekszünk diákjainkat az egészséges életmódra nevelni, élethosszig tartó mozgásformákra megtanítani. Ezért iskolánk a téli sí táborokat szervez (haladó, kezdő), a táborokba jelentkező tanulók számára sífelszerelést is tud biztosítani az egyesület (pályázati összegekből fejlesztettük a szertárat).

Kapcsolatot tartunk a város többi iskolájának sportköreivel. Kosárlabda, labdarúgás, kézilabda és röplabda sportágban hagyományosan olyan iskolai kupákat (Karácsonyi kosárlabda kupa, Földes Karácsonyi foci kupa, Húsvéti röplabda kupa,) rendeztünk, amelyre meghívtuk a város, valamint a megye frekventált iskoláit. Ezzel a célunk, versenysport mellett a sporthagyományok ápolása, valamint a sportbarátságok kialakítása is.
A kupákra igyekszünk serlegeket, érmeket, tárgyi jutalmakat biztosítani.
A tömegsport érdekében lehetőséget nyújtunk tagjainknak, hogy a tanítási időn kívül is, igénybe vegyék az iskola létesítményeit, s használják a DSE sporteszközeit.

Számos sportágban házibajnokságot rendezünk, melyeken a diákok szívesen vesznek részt.
Használhatják a kondicionáló termet, s sportolhatnak streetball, asztalitenisz, tollaslabda, valamint floorball sportágakban.
Azokat a tanulókat, akik kimagasló sporteredményeikkel öregbítik, a gimnázium hírnevét jutalmazzuk is. Az országos, és megyei korosztályos versenyeken szép sikereket elért tanulókat a tanév végén jutalmazzuk (vásárlási utalvánnyal), a végzős diákjainknak, akik több éven át, eredményesen, kitartó munkával képviselték iskolánkat a különböző sportversenyeken a „Földes kiváló sportolója” jelvény adományozásával, a legeredményesebb, és a legsokoldalúbb leány, illetve fiú sportolónknak pedig a „Földes legkiválóbb sportolója” címmel köszönjük meg sokéves sportmunkájukat.
Reméljük a működésünkhöz szükséges költségeket a jövőben is sikerül kigazdálkodnunk, valamint tanulóink sportsikereihez megadni minden lehetséges sportszakmai segítséget.

Még színvonalasabb szakmai-, és tárgyi feltételeket biztosítani a versenysport, és a tömegsport területén is.

2015/2016-ös tanév versenyeredményei:
Diáksport Egyesületünk évről évre, számos szép eredménnyel büszkélkedhet.
Az MDSZ országos versenyrendszerében országos döntőbe jutott csapataink és versenyzőink:
A leány amatőr kosárlabda csapat a Diákolimpia országos döntőjén a 12. helyet szerezte meg.
Az Atlétika mezei futás sportágban egy tanulónk az országos 4. helyen végzett. Valamint 1500 m-es síkfutásban IV. kcs-ban egy fiú tanulónk a döntőben a 17. helyen végzett.
Fiú szertorna kezdő csapat országos 6. helyezést, haladó csapat 9. helyet, egyéniben Luterán Péter 5. helyet szerezte meg. Tájfutásban rövidtávon III. kcs-ban egy fiú tanulónk Országos 10. helyet, és egy IV. kcs-os leány tanulónk szintén a 10. helyet, egy VI. korcsoportos fiú tanulónk az országos döntőn a 2. helyet szerezte meg.
Leány floorball csapatunk VI. kcs-ban, az országos elődöntőn a 6. helyen végzett.
Az országos eredmények mellett értékes megyei helyezéseket is elértünk:
A leány torna csapatunk a megyei döntőn a 4. helyen végzett. A fiú kosárlabda csapatunk a megyei 4. helyen végzett.
Atlétáink leány magasugrásban a megyei 1.-és 2. helyet is megszerezték, leány távolugrásban VI. kcs-ban megyei 1.hely, leány 400m-en megyei 1. hely, fiú 3. hely, leány 200 m-es síkfutásban 2. hely, fiú VI.kcs-ban1500 m-en 2.hely, 4x 100 m-es leány váltó megyei 2.hely, 4x400 m-es lány és fiú váltó is a 3. helyen végzett. Gyorskorcsolya sportágban VI. kcs-ban leány 500m-en, és 800m-en, és lány váltóval is 1. helyet sikerült megszerezni. Úszásban a IV. kcs-os leány váltónk 3.helyen végzett.
Ezen kívül a sportági megyei-, és városi versenyeken számos pontszerző helyezést sikerült megszereznünk.
Iskolánk a Megyei pontversenyben, a nagy létszámú középiskolák kategóriában a 3. helyet szerezte meg.

2016-os naptári év pénzügyi beszámoló főbb tételei:
Bevételek főbb tételei:
Tagdíj bevételek                           2 073000 Ft
Támogatások                                   477000 Ft
Egyéb gazdasági tevékenység         664000 Ft
Szem.jöv.adó 1%-a                          405580 Ft
Helyi önkormányzati támogatás
(Mecénás pályázat)                            50000 Ft


Kiadások főbb tételei:
Személyi jellegű kiadások:           1 231000 Ft
Tárgyi eszközök:                             417000 Ft
Érem, oklevél                                    13045 Ft
utazási, étkezési költség                  768000 Ft
pályázati díjak                                   10000 Ft
sportruházat                                   1031000 Ft
könyvelőidíj                                    192000 Ft
egyéb költségek(pl.jutalmazás)         82000 Ft
Posta, irodaszer, nyomtatvány           44880 Ft
Bevételek összesen:                       4706000 Ft
Kiadások összesen                         4351000 Ft
Tárgyévi egyenleg                           355000 Ft (a költségvetési év dec. 31.-ig tart, tartalékolnunk kell a tanév 2. félévére is)

Dióssi Erika
DSE elnök

2018.01.09.

Aktuális eredmények

 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. kategória

  döntő 3. helyen végzett

  Fehérvári Donát (12.B)

  Felkészítők: Biró István, Kovács Benedek, Pál Mihály Imre, Zámborszky Ferenc

   
 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. kategória

  döntő 11. helyen végzett

  Farkas Roland (12.C)

  Felkészítő: Pál Mihály Imre

   
 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. kategória

  döntő 5. helyen végzett

  Molnár István Ádám (11.B)

  Felkészítők: Kovács Benedek, Zámborszky Ferenc, Dezsőfi György, Dudás Imre

   
 • Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

  országos 21. helyen végzett

  Malinkó Dioméd (10.B)

  Felkészítő: Biró István

   
 • Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

  országos 19. helyen végzett

  Fazekas Máté András (9.C)

  Felkészítő: Kovács Benedek

   
 • Dürer fizika verseny

  országos 9. helyen végzett

  Bottyán Márton Péter (12.B), Fekete Martin (12.B)

  Felkészítők: Pál Mihály Imre, Biró István

   
 • Dürer fizika verseny

  országos 9. helyen végzett

  Melcher Kinga (11.B)

  Felkészítő: Kovács Benedek

   
 • Zrínyi Ilona Matematikaverseny

  vármegyei 13. helyen végzett

  Bahor Norbert Ákos (7.B)

  Felkészítők: Csetneki Csilla, Dr. Győry Ákos

   
 • Zrínyi Ilona Matematikaverseny

  vármegyei 13. helyen végzett

  Bahor Norbert Ákos (7.B)

  Felkészítők: Csetneki Csilla, Dr. Győry Ákos

   
 • Zrínyi Ilona Matematikaverseny

  vármegyei 10. helyen végzett

  Kecskés Katalin (8.B)

  Felkészítők: Dr. Szabadfalviné Kormányos Anikó, Tóth Tibor

   

Gratulálunk!