átváltás akadálymentes nézetre
1. kép

Beszámoló a Földes Diáksport Egyesület munkájáról 2021/ 22-es tanévről

A Földes Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesülete már 1998-tól eredményesen működik. Tagságát a gimnázium tanulóifjúsága adja. Működésének célja, hogy az iskolánkba járó, sportoló diákjainkat felkészítsük a korosztályos versenyekre, illetve megszervezzük a tanulók délutáni sport-, és szabadidős tevékenységét.

Egyesületi munkánkat iskolánkkal, együttműködési megállapodás alapján végezzük. Tehetséges sportolóink rendszeresen részt vesznek a Diáksport Szövetség városi-, és megyei versenyein, bekapcsolónak az MDSZ országos felmenő rendszerű diákolimpiai versenysorozatába. Egyesületünk is több kupát, tornát szervez (Karácsonyi kosárlabda kupa, Földes Foci kupa, Röplabda torna), és részt veszünk más iskolák, diáksport egyesületei által szervezett sporteseményeken (kupák, emléktornák).
A tömegsport keretében házibajnokságot szervezünk (futball,), és részt veszünk a város által szervezett tömegsport megmozdulásokon (pl. utcai futóversenyek, téli túrák, kerékpáros túrák) is.

Egyesületünk a versenysport támogatására nyolc szakosztályt működtet (kosárlabda fiú-lány, kézilabda fiú-lány, fiú labdarúgás, lány röplabda, torna fiú- lány). Hét egyetemi végzettségű testnevelő irányítja, és szervezi a szakosztályok szakmai munkáját, versenyeztetését, a kötelező iskolai elfoglaltságaikon felül.

A szakosztályaink mellett azokban a sportágakban is támogatjuk tehetséges tanulóink versenyzését, amelyekben nincs szakosztályunk, így lehetőséget biztosítunk számukra, hogy bekapcsolódjanak a diákolimpiai küzdelmekbe. Támogatjuk az utazási költségeiket, vagy vállaljuk a nevezési díjaik finanszírozását.
A tömegsport érdekében lehetőséget nyújtunk tagjainknak, hogy a tanítási időn kívül is, igénybe vegyék az iskola létesítményeit, s használják a DSE sporteszközeit, kondicionáló termét.

A Diáksport Egyesületünk munkájáról, gazdálkodásáról, minden évben kötelezően be kell számolnunk a közgyűlésnek, vagy küldöttgyűlésnek. (május 31.-ig) Erről jegyzőkönyv készül. A tanulóink (tagság) a beszedett tagdíjakról, minden esetben bevételi pénztár bizonylatot kapnak. Mivel közhasznú szervezet vagyunk, minden forintot az alaptevékenységünkre kell fordítanunk. Amit ellenőriz a Bírósági Hivatal, ahová az éves bevallást (egyszerűsített éves beszámoló és közhasznú melléklet) be kell küldeni.
A tanulóink befizetett tagdíjainak összegét minden évben: sportszerekre, sporteszközeink javítására, pótlására, új korszerű eszközök beszerzésére, nevezési díjak, játékvezetői költségekre, versenyzőink, csapataink utazási-, szállás-, vagy étkezési költségeire fordítjuk.
2019-es tanév márciusában sajnos kitört a pandémia, ami a mi iskolánkat is befolyásolta, a 7.-8. évfolyamnak jelenléti oktatás volt, a felsőbb évfolyamokban online oktatás történt. A testnevelés munkaközösség elhatározta, hogy a konditermünket kifestetjük és a gépparkunkat is megújítjuk. Használt, de jó minőségű, a sorozat igénybevételt bíró kondigépeket vásároltunk. A vásárolt gépek és beüzemelésük 2 millió 500 ezer Ft-ba került, melyet a tanulók által befizetett tagdíjakból és az 1%-os SZJA felajánlásokból fedezzük. A konditermet diákjaink testnevelési órákon és tömegsportórákon is szívesen használják.

A 2020/21-es tanév jelenléti oktatással kezdődött, majd november elején ismét online oktatásra tértünk át. A Diáksportversenyek felfüggesztésre kerültek, elmaradtak.
A DSE szakosztályok edzéseit sem lehetett megtartani. Az alábbi számok a 2021. októberig megtartott versenyek költségeit illetve az év elején beszerzett sportszerek, sportruházat költségeit mutatják. A tagságunk által befizetett tagdíjak nagy része tartalékolásra került.
Összegszerűen:
2021. évben a befizetett tagdíj bevétel: 2.526.000 Ft volt.

120.043,-Ft asztalitenisz, tollaslabdaütők, labdák, amit minden évben pótolni kell.
140.290,-Ft sportmezek vásárlása,
20.870,-Ft, versenyzők étkezése,
288.851,-Ft sporteszközök pótlása, vásárlása (floorball ütők, medicinlabdák, ugrókötelek, teremfocilabda, stb.)
35.000,-Ft sportszerek javítása,
4.685,-Ft utazási költség versenyre
265.250,-Ft sportmezek vásárlása és azok feliratozása, számozása
66.000,-Ft sportolóink jutalmazása:

Összesen: 940 989 Ft tehát, a befizetett tagdíjakból megmaradt: 1 585 011 Ft, amit tartalékolni kényszerültünk. Ezt az összeget áthoztuk a 2022. költségvetési évre. Megálmodtuk és létrehoztuk az iskola udvarán egy kültéri kondiparkot. Ennek a bekerülési költsége közel 5 000 000 Ft, amit a megmaradt tagdíjakból és más támogatás felhasználásával tudtunk kifizetni. Köszönjük támogatóinknak a segítséget! Ahogy mondani szokták: „Nélkülük nem jöhetett volna létre”! Azt hiszem, hogy a diákok által befizetett tagdíjakkal jól gazdálkodtunk, sőt sikerült „megsokszoroznunk”! Mivel nincs sportudvarunk így részben megoldódott a tanulók szabadlevegőn történő testmozgása, mint a testnevelési órán, mint a szabadidős tevékenységük során, ami egészségük és testi fejlődésük szempontjából elengedhetetlen!

Az egyesület egyéb működési költségeit (edzői díjak és járulékai, irodaszerek, könyvelői díjak, stb.) igyekszünk a pályázati lehetőségeket kihasználásával finanszírozni, illetve a szülők személyi jövedelemadójának 1 %- os támogatásával színvonalas szakmai-, és tárgyi feltételeket biztosítani sportolóinknak, a versenysport és a tömegsport területén is. Köszönet érte!
Sportolóinkat igyekszünk megbecsülni és jutalmazni is.
A 7. – 11. évfolyamig, az adott tanév Országos Diákolimpián jó eredményt elért diákjainknak, köszönjük meg egész éves sportmunkáját. A köszöntés, a tanévzáró ünnepségen, jelképes összegű vásárlási utalvánnyal történik. A végzősök jutalmazását, külön ünnepség keretében tartjuk. A „Földes Ferenc Gimnázium kiváló sportolója" címet azok a 12. évfolyamos sportolóink kapják, akik 4-5-6 évig rendszeresen képviselték iskolánkat a különböző diákversenyeken.
A legnagyobb elismerés „A Földes Ferenc Gimnázium legkiválóbb lány és fiú sportolója” címet, az a diákunk kapja, aki kiemelkedő, sokoldalú sporteredményeivel, emberi tulajdonságaival és jeles tanulmányi eredményével is példakép az alsóbb évesek számára. Kitüntetett sportoló tanulóink büszkén viselhetik, a „Földes kiváló sportolója” jelvényt”!
Reméljük, hogy diákjaink és szüleik számára is megnyugtató, -látva jobbítási törekvéseinket-, hogy a befizetett tagdíjak jó helyre kerültek és a testnevelés és sport területén a fejlődést szolgálták, a jövőben is szolgálják!

Beltéri konditermünk:

 


Kültéri kondipark:

 

Aktuális eredmények

 • MENTORS AJTP angol nyelvi verseny

  országos 4. helyen végzett

  Onofrei Márk Leonárdó (11.E)

  Felkészítő: Szalontainé Batta Barbara

   
 • MENTORS AJTP angol nyelvi verseny

  országos 3. helyen végzett

  Garics Péter (11.E)

  Felkészítő: Szalontainé Batta Barbara

   
 • MENTORS AJTP angol nyelvi verseny

  országos 1. helyen végzett

  Hajdu Gábor (11.E)

  Felkészítő: Szalontainé Batta Barbara

   
 • Dr. Gárdus János városi angol nyelvi verseny 7-8. évfolyam

  városi 5. helyen végzett

  Varga Vanda (8.B)

  Felkészítők: Cseke-Tímár Enikő, Szalontainé Batta Barbara

   
 • Dr. Gárdus János városi angol nyelvi verseny 7-8. évfolyam

  városi 3. helyen végzett

  Kostyál Gréta Lelle (8.B)

  Felkészítők: Cseke-Tímár Enikő, Szalontainé Batta Barbara

   
 • Dr. Gárdus János városi angol nyelvi verseny 7-8. évfolyam

  városi 1. helyen végzett

  Gulyás Péter (8.B)

  Felkészítők: Cseke-Tímár Enikő, Szalontainé Batta Barbara

   
 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. kategória

  döntő 3. helyen végzett

  Fehérvári Donát (12.B)

  Felkészítők: Biró István, Kovács Benedek, Pál Mihály Imre, Zámborszky Ferenc

   
 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. kategória

  döntő 11. helyen végzett

  Farkas Roland (12.C)

  Felkészítő: Pál Mihály Imre

   
 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. kategória

  döntő 5. helyen végzett

  Molnár István Ádám (11.B)

  Felkészítők: Kovács Benedek, Zámborszky Ferenc, Dezsőfi György, Dudás Imre

   
 • Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

  országos 21. helyen végzett

  Malinkó Dioméd (10.B)

  Felkészítő: Biró István

   

Gratulálunk!