átváltás akadálymentes nézetre
1. kép

Munkaközösségi tevékenység

A történelem munkaközösség munkaterve

a 2009-2010-es tanévben

  A tanév kiemelt céljai:

A 2009-10-es tanévben kiemelt feladat az egyedi történelem képzés megszervezése

A pedagógiai programunk felülvizsgálata a kulcskompetenciák figyelembevételével (az állampolgári és az aktív állampolgársággal kapcsolatos társadalomismereti elemek erősítése, gazdasági ismeretek beépítése a tananyagba).

Teljesítménymérés tanulói körben: bemeneti mérés a 9. évfolyamon, a 10. évfolyamon történő országos mérés értékelése, az érettségi eredményeinek értékelése

Egyedi történelem képzésünk népszerűsítése az általános iskolákban, felvételi kidolgozása

Az új felsőoktatási felvételi pontszámítási rendszerhez való alkalmazkodás feltételeinek kidolgozása

A diákköri munka erősítése, a tanár-diák szakmai, tanórán kívüli kapcsolatok bővítése

Kapcsolatépítés a felvidéki, komáromi gimnáziummal

 

Iskolatörténeti kiállítás szervezése

 

Folyamatos feladataink:

 

A meghirdetett versenyekre való felkészítés és eredményes versenyeztetés ( a szaktanárok)

A térképtár rendben tartása, bővítése (a szaktanárok)

Új internetes portálunk folyamatos figyelése, frissítése (dr. Szabó Istvánné)


A munkaközösség éves programja:

 

Szeptember:

 

A tantárgyfelosztás elkészítése, a fakultációk áttekintése

Az éves munkaterv elkészítése (felelős: dr. Szabó Istvánné)

A minőségi bérpótlék szempontjai szerint a munkaközösség tagjainak értékelése ( a munkaközösség)

Bemeneti teljesítménymérés a 9. évfolyamon (dr.Szabó Istvánné, Fazekas Róbert és a 9. évfolyamon tanító kollégák)

Az érettségi eredményeinek összesítése, értékelése ( az érettségiztető tanárok)

Az általános iskolások megyei történelemversenyének meghirdetése (dr.Szabó Istvánné, dr.Puskás István)

Történelem tagozatunk az interneten (dr.Szabó Istvánné)

Látogatás szervezése az avasi zsidó temetőbe a 9-10. évfolyamok történelem tagozatosainak részvételével ( Barna István és Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet)

 

Október:


Az aradi vértanúk ünnepe (dr.Szabó Istvánné)

A történelem tagozatosok szakmai terepgyakorlata: Borsod (dr.Szabó Istvánné, Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet)

Együtt Európában városi versenyen való részvétel pályamunkákkal(Szabó Istvánné)

A jövő évi beiskolázás elősegítésére látogatás az általános iskolákban (szervezi:dr. Szabó Istvánné)

A sárospataki Rákóczi-verseny döntőjén való részvétel (dr Puskás István és Szabó Istvánné)

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által meghirdetett hadtörténeti országos versenyen való részvétel (Szabó Istvánné és a 11.A csapata)

Az őszi szünetben történelmi kirándulás szervezése Burgenlandba (Jobbágy László, Szabó Istvánné, Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet)

 

November:


Nyílt napon bemutatkozik a történelem tagozat (dr. Szabó Istvánné)

Részvétel az Együtt Európában konferencianapokon a történelem szekcióban (szaktanárok)

A beiskolázási-pályaválasztási kiállításon való aktív részvétel (Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet)

Az OKTV első fordulójának lebonyolítása (dr. Szabó Istvánné)

A megyei általános iskolás történelem versenyünk első és második fordulója (dr. Szabó Istvánné és dr. Puskás István)

Találkozás az általános iskolai történelem munkaközösség-vezetőkkel a beiskolázás kapcsán (dr. Szabó Istvánné)

A történelem tagozatosok diákköri óráján tanárelőadás (Fazekas Róbert)

 

December:

 

Az általános és a középiskolás országos történelem versenyek helyi fordulói (Lődár Lászlóné)

Megyei általános iskolás történelem versenyünk harmadik fordulója, szóbeli döntője Miskolc város Mecénás Alapítványának támogatásával(dr. Puskás István, Szabó Istvánné)

December 10-én konferencia szervezése az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére, meghívott előadóink: dr. Dobrossy István és dr. Herman Róbert. Az előadásra várjuk a miskolci középiskolák érdeklődő diákjait és tanárait, valamint az általános iskolás szóbeli döntő résztvevőit.

Pedagógiai programunk felülvizsgálata (Fazekas Róbert, dr. Szabó Istvánné)

 

Január:

 

Munkaközösségi konzultáció a kiadott emelt szintű szóbeli tételsorról (Szűcs Tamás, Szabó Istvánné)

A félévi eredmények értékelése (a szaktanárok)

Iskolatörténeti kiállítás szervezése, nagy tanáregyéniségek hagyatékának feldolgozása (Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, Szabó Istvánné, Jobbágy László, Barna István)

 

Február:

 

A kulturális napi pályatételek kihirdetése (dr. Szabó Istvánné)

A kommunizmus áldozatainak tiszteletére kiállítás rendezése (Lődár Lászlóné)

Egyedi orientációs történelem képzésünkre felvételi kidolgozása (Fazekas Róbert, Szabó Istvánné)

 

Március:

 

A kulturális napi pályamunkák értékelése (Lődár Lászlóné, Szabó Istvánné)

A pályamunkákból diákkör szervezése (dr. Szabó Istvánné, Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet)

Kapcsolatfelvétel a felvidéki, komáromi középiskolával, kirándulás, találkozó szervezése (Jobbágy László)

 

Április:

 

A holocaust áldozataira emlékezünk regionális prózamondó versennyel, valamint film megtekintésével és a zsinagóga meglátogatásával (Barna István)

A Földes-konferencianapon történész előadó meghívása, a tervek szerint Homoki László őstörténész előadása (Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet)

A második félévben meghirdetett versenyek iskolai fordulóinak lebonyolítása (Szabó Istvánné)

 

Május:

 

Az érettségi dolgozatok javítása, értékelése (a szaktanárok)

A történelem tagozatosok hagyományos kirándulásának szevezése (Jobbágy László)

 

Június:

 

Szóbeli érettségi vizsgák történelemből (a szaktanárok)

Az érettségi eredményeinek értékelése (az érettségiztető tanárok)

A tanév értékelése (dr. Szabó Istvánné és a munkaközösség)

A történelem iránt érdeklődők hagyományos nyári tanulmányi kirándulása (Jobbágy László)

 

További terveink:

 

Az iskolatörténeti kiállításhoz további anyaggyűjtés

Kapcsolatfelvétel újra a királyhelmeci iskolával

Kapcsolataink erősítése a Herman Ottó Múzeummal

Honlapunk folyamatos frissítése

A tervezett Földes-antológiába történelmi pályamunkák válogatása

 

Miskolc, 2009. szeptember 1.

Dr.Szabó Istvánné

munkaközösség-vezető

 

 


Történelem munkaközösségünk sokszínű munkát végez.

A történelem tagozat és az emelt szintű érettségire való fakultációs felkészítés mellett kiemelt feladata munkaközösségünknek a tehetséggondozás, ezért szakköri tevékenységet ésversenyfelkészítést is folytatunk.

v

Megyei történelemversenyt rendezünk kilencedik éve az általános iskolák 7-8. évfolyamain tanuló diákok számára a Miskolc városi Mecénás Alapítvány és a Nemzeti Tankönyvkiadó támogatásával. Vetélkedőnk nagyon magas színvonalú és rendkívül népszerű.

v

2007-ben házigazdái voltunk a középiskolai országos Európa Parlamenti Modell vetélkedőnek, amelynek rendezési jogát az eddigi országos versenyeken való nagyon eredményes részvételünkkel vívtuk ki. Fazekas Róbert kollégánk kiemelkedő munkát végzett.

v

Minden ősszel terepgyakorlatot tartunk a történelem tagozatos diákjainknak megyénkben. Tavaly a régi Zemplén vármegye nevezetességeivel ismerkedtek meg tanulóink, idén ismét Abaúj-Torna vármegye következik.

v

Tavasszal hosszabb útra visszük tanítványainkat, a határainkon túlra. Az elmúlt években történelmi barangolásaink Észak-Erdélyt és Dél-Erdélyt érintették, jártunk a bajor fejedelmekkastélyaiban, megnéztük a híres cseh várakat és várkastélyokat, bejártuk a reneszánsz jegyében Észak-Itália híres városait. Most Rómába, Nápolyba, Pompejibe megyünk. A kirándulások fő szervezője Jobbágy László.

v

Herman Ottó Múzeum gyakran szervez középiskolásoknak ismeretterjesztő programokat, amelyekre történelem tagozatosainkkal látogatunk. Az elmúlt évben Pusztay Tamás, Lovász Emese és Hellebrand Magdolna megyei kutatási sikereivel ismerkedhettünk meg, de nagy élmény volt hallgatni Révész László előadását kalandozó elődeinkről.

v

múzeumi állandó kiállítás állandó látogatói vagyunk, mert kiemelt célunk, hogy a történelem tagozatosok már a 9. évfolyamon megismerkedjenek a múzeumi emlékekkel, hiszen a gazdag leletanyag segít megérteni az őskori élet körülményeit. A népvándorlás korának sokszínű tárgyai remekül kiegészítik az ezzel a korral kapcsolatos tananyagot.

v

Minden évben elvisszük a történelem tagozatos diákjainkat egy-egy nívós budapesti kiállításra is, láttuk a nagyszentmiklósi aranykincseket, Mátyás összegyűjtött korvináit, a Luxemburgi Zsigmondról készült kiállítást, most nézzük meg a Dzsingisz kánról rendezett bemutatót és az inkákról Budapestre érkező vándorkiállítást. Természetesen az állandó tárlatokat is meg szoktuk nézni tanulóinkkal, valamint a Terror Háza kiállítását.

v

Minden történelem tagozatos diáknak évfolyamdolgozatot kell készítenie megadott, a tananyaghoz és megyénkhez, városunkhoz kötődő témából. Az összegyűlt színvonalas munkákból diákkört szervezünk.

v

Kiemelkedő eseménye iskolánknak a kulturális napi seregszemle, amelyre diákjaink a tudásuk legjavát nyújtva készülnek. Történelem munkaközösségünk változatos pályatételekkel ösztönzi a történelem tagozatosokat a kutatómunkára a néprajz, a helytörténet területén, továbbá a történettudomány friss eredményeinek, valamint az Európai Unió szervezetének megismerésére. Az évente mintegy 50 pályamunkából diákköri konferenciát szervezünk.

v

Nagyon fontosak életünkben az ünnepek. Munkaközösségünk minden évben gyertyát gyújt az aradi vértanúk tiszteletére készített kiállításon, amelyet a történelem tagozatosok rendeznek.

v

Október 23-án mindig nagyszabású az ünnepség, hiszen iskolán egykori diákja volt a mártírhalált halt Oláh Miklós. Emléktáblájánál ünnepélyesen hajtunk fejet. Minden évben megtiszteli megemlékezésünket Oláh Miklós testvére, dr.Takács Imréné és egykori tanára, Ablonczy Bertalan is. 2007-ben Erdődi István kollégánk eddig még nem publikált 1956-os fényképekből, Barna István korabeli dokumentumokból rendezett kiállítást. Beszélgetést szervezünk diákjainknak egy-egy túlélő szemtanúval is, az elmúlt évben rendhagyó történelemóra keretében Egerszeginé dr. Hurták Erzsébet járt nálunk, aki egyetemistaként volt résztvevője és szemtanúja az 1956-os miskolci eseményeknek.

v

A kommunizmus áldozataira versekkel, fotókkal emlékezünk. 1848 évfordulójára minden évben a magyar munkaközösséggel együtt készülünk.

v

A holocaust áldozatainak emléknapja kiemelt ünnepünk. Diákjainkkal ellátogatunk az avasi zsidó temetőbe és a zsinagógába, hogy tisztelegjünk az ártatlan áldozatok emléke előtt. Barna István szervezésében regionális prózamondó versenyt is rendez munkaközösségünk.

v

Történelem munkaközösségünk előtt kiemelt téma a holocaust szörnyűségeinek megismertetése. Két kollégánk, Barna István és Jobbágy László Izraelben vett rész ezt segítő történeti-pedagógiai képzésen és felkészítésen.

2007 áprilisában iskolánk –többéves hagyomány folytatásaként-módszertani továbbképzést szervezett a megye és városunk pedagógusai számára a holocaust tanításával kapcsolatban. A rendezvény előadója idén az izraeli Jad Vasem Intézet pedagógiai továbbképzési vezetője, Chava Baruch volt.

v

Immár hagyománnyá vált, hogy minden tavasszal konferencianapot szervezünk olyan neves előadók, szakemberek részvételével, akik iskolánk diákjai voltak és ma egy-egy tudományterület országos hírű művelői. Dr. Marosi Ernő művészettörténész a diósgyőri várról és Nagy Lajos koráról tartott érdekes előelőadást a történelem tagozatosoknak a rendezvény keretében. Péter Orsolya egyetemi docens a római jog kutatásáról beszélt napjainkban.

v

Rendhagyó történelemóra keretében minden évben filmvetítést szervezünk. Láttuk a Napfény íze, a Hídember, a Temetetlen halott, a Sorstalanság, a Rokonok című filmeket.

v

A történettudományi szakirodalom nagyon gazdag választéka, korszerű video- és CD-tár, valamint az elmúlt években sok új térképpel bővített térképtár segíti a szakmai munkát.

v

ISKOLÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK, PUBLIKÁCIÓK:

 

Barna István publikációi az avasi zsidó temetőről, a miskolci zsidóság történetéről és Gálffy Ignácról.

Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet a megyénk hon-és népismeretéről készült tanári segédkönyv irodalmi fejezetének írója és társszerzője a néprajzi résznek.

Fazekas Róbert a megyénk hon- és népismeretéről írott tanári segédkönyv természeti adottságokkal és hagyományőrzéssel kapcsolatos fejezetek szerzője.

Fazekas Róbert a Miskolc város megismeréséhez diákoknak készült oktatási segédkönyv egyik szerzője.

Barna István, Fazekas Róbert és Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet digitális tantervet és tananyagot készített a digitális középiskola programjához.

Fazekas Róbert készítette el az Arany János pedagógiai program történelem-társadalomismeret tantárgy tantervét a programban résztvevő valamennyi iskola számára.

Szűcs Tamás Miskolc város közgyűlésének képviselője, az oktatási bizottság tagja.

Jobbágy László városi szaktanácsadó, a Miskolc város történetéről írott középiskolai segédkönyv társszerzője, oktatási szakértő, tanári továbbképzések vezetője.

Városi történelem szaktanácsadó volt dr. Szabó Istvánné és Fazekas Róbert.

A Miskolci Egyetemen a történelemtanítás módszertani tanára volt dr. Szabó Istvánné és jelenleg is az Fazekas Róbert.

Jobbágy László, Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, Fazekas Róbert az egyetemi pedagógusképzéshez kapcsolódó vezetőtanárok történelemből.

Történelmi forrásgyűjtemény kézirata, amelyet Barna István, Fazekas Róbert, Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, dr. Szabó Istvánné készített (a Korona Könyvkiadóval most folynak tárgyalások a megjelenéséről).

A Korona Könyvkiadó igazgatója, a munkaközösségben folyó színvonalas és eredményes munkáról értesülve 2007. május 24-én felkérte munkaközösségünket a négy középiskolai évfolyamra kiterjedő tankönyvcsalád és a hozzá kapcsolódó segédanyagok elkészítésére.

 

 

ELISMERÉSEK, KITÜNTETÉSEK:

 

Barna István országos kitüntetése a holocaust megismertetése kapcsán és Miskolc város Szemere Bertalan-díjat adományozott kiváló munkája elismeréseként.

Dr. Szabó Istvánné többszöri városi elismerése országos versenyeredmények miatt.

A Megyei Honismereti Szövetség elismerése Kovácsné Szeppelfeld Erzsébetnek, dr .Szabó Istvánnénak és Erdődi Istvánnak a megyei honismereti versenyeken elért eredmények miatt.

Dr Patkó Gyula egyetemi rektor elismerő levele végzett diákjaink egyetemi kitüntetései alkalmából.

Dr. Szabó Istvánnét a történelem tagozaton végzett diákok szüleinek javaslatára felkérték a Ki kicsoda a magyar oktatásban című pedagóguslexikonban való megjelenésre.

TERVEINK:

 

A Korona Kiadóval való együttműködés keretében készülő tankönyveink kipróbálása, bemutatóórák szervezése.

v

A Városi Pedagógiai Intézettel együttműködve kiadásra készítjük elő megyei történelemversenyünk legjobb pályamunkáit Lencsés Ágnes általános iskolai történelem szaktanácsadóval.

v

Iskolamúzeumunk helyreállítása, bővítése.

v

A királyhelmeci középiskolával 5 évvel ezelőtt létesített munkakapcsolat bővítése.

v

A történelem tagozat 20 éves évfordulójának megünneplése diákkonferencia szervezésével.

v

Megyei általános iskolás történelemversenyünk 10 évfordulóján névadó ünnepség megrendezésével szeretnénk erősíteni a verseny hagyományait.

v

Meglévő programjaink színvonalas folytatása, versenyeredményeink bővítése.

v

 

Aktuális eredmények

 • MENTORS AJTP angol nyelvi verseny

  országos 4. helyen végzett

  Onofrei Márk Leonárdó (11.E)

  Felkészítő: Szalontainé Batta Barbara

   
 • MENTORS AJTP angol nyelvi verseny

  országos 3. helyen végzett

  Garics Péter (11.E)

  Felkészítő: Szalontainé Batta Barbara

   
 • MENTORS AJTP angol nyelvi verseny

  országos 1. helyen végzett

  Hajdu Gábor (11.E)

  Felkészítő: Szalontainé Batta Barbara

   
 • Dr. Gárdus János városi angol nyelvi verseny 7-8. évfolyam

  városi 5. helyen végzett

  Varga Vanda (8.B)

  Felkészítők: Cseke-Tímár Enikő, Szalontainé Batta Barbara

   
 • Dr. Gárdus János városi angol nyelvi verseny 7-8. évfolyam

  városi 3. helyen végzett

  Kostyál Gréta Lelle (8.B)

  Felkészítők: Cseke-Tímár Enikő, Szalontainé Batta Barbara

   
 • Dr. Gárdus János városi angol nyelvi verseny 7-8. évfolyam

  városi 1. helyen végzett

  Gulyás Péter (8.B)

  Felkészítők: Cseke-Tímár Enikő, Szalontainé Batta Barbara

   
 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. kategória

  döntő 3. helyen végzett

  Fehérvári Donát (12.B)

  Felkészítők: Biró István, Kovács Benedek, Pál Mihály Imre, Zámborszky Ferenc

   
 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. kategória

  döntő 11. helyen végzett

  Farkas Roland (12.C)

  Felkészítő: Pál Mihály Imre

   
 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. kategória

  döntő 5. helyen végzett

  Molnár István Ádám (11.B)

  Felkészítők: Kovács Benedek, Zámborszky Ferenc, Dezsőfi György, Dudás Imre

   
 • Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

  országos 21. helyen végzett

  Malinkó Dioméd (10.B)

  Felkészítő: Biró István

   

Gratulálunk!